Jazztapahtuman rahoituksesta III

9.10.2013 Blogi

Flame Jazzin vuosi 2013 on ollut todella onnistunut. Säännölliset klubikonsertit, Turun Musiikkijuhlien Flame Jazz -sarja ja Flame Jazz Cruise -risteilyt onnistuivat jopa yli odotusten. Vielä on edessä pari kuukautta ja monta hienoa konserttia. Loppuvuodesta alkaa jälleen tulevan vuoden konserttiohjelman ja talouden suunnittelu. Minkäänlaista varmaa tietoa rahoituksesta ei ole. Toiveet ja tavoitteet asetetaan taas korkealle, ja uskotaan muutokseen.

Flame Jazzin kolmas toimintavuosi täyttyy vuoden 2013 lopulla. Yhdistys on tällöin oikeutettu hakemaan valtiolta toiminta-avustusta Taiteen Edistämiskeskuksen kautta. Konserttisarjan asema siis paranee julkisen rahoituksen piirissä ainakin teoriassa.

Turun Kaupunki lähti tukemaan Flame Jazzia vuonna 2013 10 000 eurolla. Tämä oli kaupungilta hieno ja koko Suomen mittakaavassa merkittävä ele. Tuki mahdollisti 43 jazzkonsertin järjestämisen. Laskin konsertit yhteen vasta äsken, ja luku on itsellekin hieman hämmentävä. Tuo raha ja paljon enemmänkin oltaisiin helposti voitu kuluttaa yhden konsertin järjestämiseen. Flame Jazzin ideologiaan kuuluu kuitenkin järjestää tapahtumia säännöllisesti ympäri vuotta. Tämän toteutuminen vaatii luovaa oravannahkakauppaa, monenlaista sovittelua, kompromisseja sekä yhteistyötä hyvin erilaisten tahojen kanssa.

Flame Jazz tekee vuonna 2013 yli 60 000€ liikevaihdon alle 15 000€ julkisella tuella. Selkeä liikevaihdon sekä yleisömäärien kasvu edellisestä vuodesta osoittaa, että livejazzilla on myös markkinoita. Voidaan myös päätellä, että yhdistys osaa käyttää varansa taloudellisesti tehokkaasti ja taiteellisesti laadukkaasti. Edellä mainitut seikat ovat merkittäviä perusteita julkisen tuen myöntämiselle. Julkisen tuen realistinen tavoite on Flame Jazzin kohdalla ensi vuodeksi 30 000€. Tällöin yhdistys voi palkata työntekijän, mikä mahdollistaa toiminnan jatkumisen.

Yhteiskunnan vastuulla on taata taiteellisesti merkittävän musiikinlajin säilyminen ja kehittyminen turvallisessa ympäristössä. Jazzmusiikki ei ole taiteenlajina millään tavoin riippumattomassa asemassa, kuten sen pitäisi olla. Myös Flame Jazz on julkisen tuen lisäksi riippuvainen yhteistyökumppaneiden päätöksistä, jotka eivät tietenkään aina turvaa jazzmusiikin asemaa. Kunkin taideorganisaation tärkein tehtävä on luonnollisesti edustaa omaa taiteenlajiaan. Jazzmusiikki elää vielä Suomessa muiden yhteisöjen tai taiteellisesti vastuuttomien markkinavoimien armoilla, mikä on vaaraksi musiikilajin hyvinvoinnille.

Eri estradeilla kiertävä jazzkonserttitoiminta on tällä hetkellä toimiva malli elävän jazzmusiikin tarjoamiseksi yleisölle. Tämä kustannustehokas konsepti antaa mahdollisuuden maksaa taiteilijoille heille kuuluvat palkkiot. Pitkäjänteinen taidemuodon kehittäminen on kuitenkin näissä olosuhteissa vaikeaa. Suomeen tarvitaan tulevaisuudessa vain jazzmusiikkiin keskittyviä yhteisöjä. Toiminnan joka tasolla pitää pystyä asettamaan musiikki ensimmäiseksi. Ensinnäkin Helsinkiin, Tampereelle ja Turkuun tarvitaan kaikkiin tukevasti julkisin varoin ylläpidetty itsenäinen jazzklubi. Tekijät ovat jo olemassa. Päättäjien pitää pian kyetä ravistamaan kulttuurikentän löysimmistä hihoista rahoitus innovatiivista aikaa elävälle jazzkentälle.

Syyskuussa 2014 Helsingissä järjestettävään Europe Jazz Network -yhteisön vuosikokoukseen osallistuu Euroopan tärkeimmät alan toimijat. Kyseessä on kaikkien aikojen suurin jazzalan ammattilaistapahtuma Suomessa. Meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus näyttää esimerkkiä Euroopalle jazzkulttuurin hyvinvoinnista Suomessa. Tämä on lisäksi loistava tilaisuus edistää suomijazzin vientiä Euroopan markkinoille. Eli toivotaan ja uskotaan, että todella voimme hyvin ensi syyskuussa.

 

Jussi Fredriksson

Flame Jazz ry:n puheenjohtaja