Jazztapahtuman rahoituksesta V

4.6.2015 Blogi

1288641936622Viides Flame Jazz –vuosi on ehtinyt jo puoliväliin, ja kiireessä ehtii entistäkin harvemmin katsoa taakse. Kevätohjelma on saatu hyvällä energialla maaliin, ja ennen kesän ainoata konserttia sattui sopiva rako kirjoittaa jazztapahtuman rahoituksesta Flame Jazzin näkökulmasta. Konserttisarja pitää taas kesällä taukoa lukuun ottamatta Olavi Louhivuoren soolokeikkaa Monkissa 5.6. ja H2Ö-festivaalin kanssa yhteistyössä toteutettua Nassaun Fasaanin keikkaa 25.7. Kesä on Suomessa festarien aikaa, ja Flame Jazz ei sitä ainakaan toistaiseksi ole. Ympärivuotinen konserttitoiminta on ja pysyy yhdistyksen keskeisenä teemana.

Vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös saatiin kasaan huhtikuussa. Laskelmien valmistuttua varmistui, että vuosi oli toimintahistorian tapahtumarikkain ja myös taloudellisesti laajin. Vuoden aikana järjestettiin yhteensä 52 konserttia yhdeksässä eri konserttipaikassa, ja tapahtumat keräsivät noin 7800 kuulijaa. Vuoden kokonaisbudjetti oli noin 127 000€, josta muusikkopalkkioiden osuus oli noin 82 000€ henkilöstökulujen ollessa alle 10 000€ ja mainoskulujen hieman yli 10 000€. Toiminta-avustuksista Turun kaupunki laski tukeaan (8500€), mutta vastaavasti Taiteen edistämiskeskus otti Flame Jazzin erityisavustusten piiriin (15 000€). Käytännössä Taiken avustuksen voimin toiminta saatiin edelleen jatkumaan. Toiminta-avustukset ovat pitkäjänteisen taideorganisaation toiminnan kivijalka, ja tälle sektorille jazzalalla tarvitaan eniten parannuksia. Erityisesti Turun kaupungin rahoitusosuus suhteessa kokonaisbudjettiin on hämmentävän pieni ottaen huomioon, että Flame Jazzin toiminnasta hyötyy nimenomaan Turun kaupunki ja kaupunkilaiset. Julkinen sektori laahaa valitettavan usein dynaamisten uusien kulttuuritapahtumien perässä, mutta onneksi rahastot ja säätiöt kompensoivat tätä ongelmaa. Täydennystä vuoden 2014 budjettiin saatiin säätiöistä ja rahastoista kuten Suomen Kulttuurirahasto, Alfred Kordelinin säätiö sekä Musiikin edistämissäätiö.

Konserttikalenterista ja luvuista voidaan päätellä, että konserttisarjan alkutaival on toteutettu sisältökeskeisesti ja taiteilijoiden työllistymistä tukien. Tämä on ollut selkeä strateginen valinta. Flame Jazz on ollut maratonasenteella liikkeellä heti Turku 2011 –hankkeesta alkaen, ja yhdistys haluaa toiminnan kehittyvän ja kestävän pitkään. Taiteellinen sisältö ja muusikoiden asema ollaan saatu jo hyvälle tasolle, mutta pitkäjänteisen kulttuurityön mahdollistamiseksi pitää nyt myös taustaorganisaatiolle luoda puitteet ammattimaiseen työskentelyyn. Organisaation taloudellisissa rakenteissa on vielä paljon parannettavaa, ja tulevat vuodet tehdään kovasti töitä tilanteen korjaamiseksi. Taidemusiikkiin keskittyvän toimijan on onnistuttava toiminnan kaikilla sektoreilla säilyttääkseen taiteellisen vapauden sekä taloudellisen tasapainon. Taiteellisesti korkeatasoisen sisällön tuottamisen lisäksi tarvitaan monipuolista yleisötyötä ja onnistumisia julkisen ja yksityisen sektorin varainhankinnassa. Erityisesti nuorella ja julkisella sektorilla heikosti tuetulla jazzalalla ei ole varaa pahoihin epäonnistumisiin.

Vuosien 2015-2016 aikana Flame Jazz hallinnoi kutkuttavan mielenkiintoista uutta hanketta nimeltään Jazz City Turku. Ideana on yhdistää Turun alueen ammattimaisten jazztoimijoiden voimat, ja saada jazz näkymään ja kuulumaan kaupungissa entistä tehokkaammin ja paremmin koordinoituna. Mukana hankkeessa on Flame Jazzin lisäksi Turku Jazz Orchestra ja Turku Jazz Festival, ja projektia tukee taustalla Turun konservatorio, Turun kaupunki ja Suomen Jazzliitto. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeen käynnistämiseksi 40 000€ avustuksen. Jazz City Turku –hankkeen tärkein tehtävä on vapaan kentän taiteilijoiden työllistymisen kehittäminen. Strategiana on uudenlaisten organisaatiorakenteiden ja verkostojen luominen, tehokas varainhankinta sekä näkyvä ja kiinnostava markkinointi ja tiedotus.

Flame Jazz on aktiivisesti mukana myös valtakunnallisen jazztarjonnan kehittämisessä. Jazz Finland Live on tuore Suomen Jazzliiton ja Muusikkojen liiton vetämä hanke, jonka tarkoituksena on vahvistaa jazzkonserttitoimintaa eri kaupungeissa. Projektilla on hyvät mahdollisuudet tehdä iso muutos alan toimintaedellytyksiin, ja Flame Jazz toivoo myös Turun kaupungin tarttuvan tähän ainutlaatuiseen mahdollisuuteen.

Paljon on siis mielenkiintoisia projekteja käynnissä Flame Jazzin ympärillä. Jazztapahtuman rahoituksesta –artikkelisarja painottuu alan talousasioihin, mutta Flame Jazzin toiminnassa kiinnostavinta on kuitenkin laadukas jazzmusiikki. Syksyn 2015 sekä kevään 2016 buukkaukset lupaavat Turkuun taas uusia maailmanluokan artisteja, ja konserttikalenteri on tiivis kuten ennenkin. Syysohjelma julkaistaan kokonaisuudessaan lähiviikkoina. Tervetuloa mukaan, ja sitä ennen hauskaa kesää kaikille!

Jussi Fredriksson
Flame Jazz ry:n puheenjohtaja