Flame Jazz mukaan Pohjoismaisen kulttuurirahaston puls-ohjelmaan

28.9.2017 Uutiset

Pohjoismainen kulttuurirahasto on valinnut uuden elävän musiikin tukimuodon piiriin 46 konserttijärjestäjää, jotka esittelevät yleisölle lupaavia pohjoismaisia artisteja seuraavien kolmen vuoden aikana. Flame Jazz on yksi puls-ohjelmaan valituista ja tarjoaa syksyn ja kevään aikana kahdeksan konserttia pohjoismaisella tuella.

Pohjoismainen kulttuurirahaston musiikkipanostus puls tukee keikkapaikkojen, konserttisarjojen ja festivaalien mahdollisuuksia keskittyä pohjoismaiseen musiikkiin ja ottaa ohjelmistoon uusia artisteja. Rahaston jakama tuki mahdollistaa yli 300 konsertin järjestämisen Pohjoismaissa tulevana vuonna. Suomesta mukana on 11 konserttijärjestäjää, joista Flame Jazz on yksi. Sanna Ruohoniemi Quartetin konsertti perjantaina Tiirikkalassa on yksi puls-tuella toteutettavista syksyn jazzkonserteista.

Puls-ohjelman tavoitteena on tukea musiikin virtauksia, jotka eivät lähtökohtaisesti ole kaupallisesti houkuttelevia. Sisällöstä vastaavat konserttijärjestäjät, ja panostukseen osallistuvilta artisteilta edellytetään näyttöä taiteellisesta tasokkuudesta sekä kansainvälistä potentiaalia. Tuen edellytyksenä on myös se, että esiintymispalkkiot ovat ammattimaisella tasolla. Puls-ohjelman panostukseen sopivat erityisesti rytmimusiikin genret. Samalla huomioidaan genrejen välinen liikkumavara, koska monet toimijat liikkuvat useiden tai kaikkien genrejen – mukaan lukien kokeellisen musiikin ja äänitaiteen – välillä.

Pohjoismaisen kulttuurirahaston vanhempi erityisasiantuntija Eline Sigfusson toteaa:
”Hakijakunta oli todella korkeatasoinen, mikä kertoo siitä, että kiinnostus pohjoismaisen elävän musiikin edistämiseen on suurta ja kasvussa. Elävästä musiikista on tullut yksi musiikkielämän keskipisteistä aikana, jolloin musiikin kulutusta hallitsevat suoratoistopalvelut. Rahastolle onkin tärkeää tukea sitä, että elävä musiikki liikkuisi nykyistä enemmän Pohjoismaiden välillä. Puls-järjestäjien valinta mahdollistaa myös vahvan pohjoismaisen esiintymispaikkaverkoston luomisen, mikä taas voi avata ovia uusille artistilupauksille ja kasvattaa heidän pohjoismaista yleisöään.”

Pohjoismainen kulttuurirahasto toteuttaa kolmivuotisen musiikkipanostuksen vuosina 2017–2019. Puls-ohjelma on kehitetty yhdessä kansallisten tukijärjestelmien ja elävän musiikin organisaatioiden kanssa. Ohjelmalla on Pohjoismaiden ja kulttuuriministerien vahva tuki. Rahoitukseen osallistuvat Pohjoismaiden kulttuuriministerineuvosto, Tanskan taiderahasto, Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Musiikin edistämissäätiö.

Flame Jazzin syksyn 2017 tulevat puls-konsertit:

Pe 29.9. klo 21 Sanna Ruohoniemi Quartet (FI/SE),Tiirikkala

Pe 20.10. klo 21 Mikko Innanen Nordic Combined (FI/NO/DK), Logomo

Pe 24.11. klo 19 Lars Jansson Trio (SE), Logomo